Sekretess 

Personuppgift

Alla de uppgifter du lämnar till oss hanteras med stor varsamhet. Lagar som reglerar detta är Polisens lagstiftning rörande handel med licenspliktiga produkter samt Dataskyddsförordningen i GDPR. Informationen hanteras av Torsbo Handels AB och de partners som krävs för att genomföra köp, order och leverans. Exempelvis betaltjänster samt transportdokumentation. Du som kund kan hos oss begära att få:
- ett utdrag av registrerade uppgifter
- era registrerade uppgifter ändrade
- registrerade uppgifter raderade (om det inte strider mot gällande lagstiftning för vapenhandel) 
När ni anger era uppgifter eller registrerar er som kund och loggar in hos oss används krypterad kommunikation. E-post Som kund till oss får ni mail kring er beställning, betalning eller övriga frågor. Ni kan också få information och nyhetsbrev direkt kopplade till vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

För frågor rörande GDPR kontaktar du oss på anders@torsbohandels.com alternativt 0321-68 58 10

Företagsuppgifter

Har ni andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på info@torsbohandels.com alternativt telefonnummer 0321-68 58 00

Torsbo Handels AB
Torsbo 301
523 60 Gällstad

Organisationsnummer: 556047-7225

Copyright © Torsbo Handel AB